Delta Elektro AS

Varmekabler

Enten du har flis, laminat, parkett eller gulvbelegg kan varmekabler eller varmefolie være det riktige alternativet for dine oppvarmingsbehov i forhold til varmeovner.

Med varmekabler får du jevn oppvarming i hele rommet som enkelt kan styres via termostat/regulator eller med en sentral styringsenhet der du har kontroll på flere rom i huset. Det finnes mange løsninger i dag for lavtbyggende gulv med enkle styringssystemer

som lar deg spare strøm både ved dag- og nattsenking.

Ved en større investering i forbindelse med styringssystem er det også muligheter for å få støtte fra Enova.

Ta kontakt med oss!