ENØK

Det betyr at energien skal utnyttes på en mest mulig lønnsom måte, samtidig som hensynet til miljø, helse og trivsel ivaretas.

Norge er et land hvor det i perioder kreves at vi i bruker mye strøm til oppvarming. Men ved å benytte enkle tips kan man redusere forbruket og spare penger. I boliger hvor det blir tatt hensyn til enøk, kan besparelsen være opp til 30% i forhold til tidligere forbruk.

Du kan selv gjøre enkle grep med din installasjon for å spare strøm.

Ta kontakt med oss for å skape en dialog om ENØK.

Du kan også lese mere på http://www.enok.no/