Delta Elektro AS

ENØK

Det betyr at energien skal utnyttes på en mest mulig lønnsom måte, samtidig som hensynet til miljø, helse og trivsel ivaretas.

Norge er et land hvor det i perioder kreves at vi i bruker mye strøm til oppvarming. Men ved å benytte enkle tips kan man redusere forbruket og spare penger. I boliger hvor det blir tatt hensyn til enøk, kan besparelsen være opp til 30% i forhold til tidligere forbruk.

Du kan selv gjøre enkle grep med din installasjon for å spare strøm.

Ta kontakt med oss for å skape en dialog om ENØK.

Du kan også lese mere på http://www.enok.no/