Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Elbil hjemmelader

Elektrikertjenester for bedrifter

Våre elektrikere leverer alle typer tjenester til bedrifter – alt fra prosjektering, rådgivning og prosjektledelse til montering og vedlikehold i både nye og eksisterende bygg.

Produkter og tjenester

Byggautomasjon

Installasjon av systemer som sørger for smart styring av  tekniske anlegg for optimal energibruk i næringsbygg.

Elbillading

Installasjon av systemløsninger for elbillading i næringsbygg og borettslag.

Industriautomasjon - PLS

Erfaring med installasjon av PLS-styring i prosessindustri.

Motorer

Kompetanse på styring av motorer, mykstartere og frekvensomformere.

Næringsbygg

Installasjon i nærings og offentlige bygg.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere. Samt sørge for at prosjektet gir det ønskede resultatet og at det blir ferdig innenfor budsjett rammene / tidsfristen. 

Solstrøm

Strømforsyning basert på solcelleteknologi som energikilde.

Tavlebygging

Bygging av alle typer hoved- og fordelingstavler.

Butikklokaler

Installasjon i butikk og utstillingslokaler.

Energiøkonomisering (Enøk)

Analyse og forslag til konkrete tiltak for energiøkonomisering av bygg.

Varslingssystemer

Installasjon av blant annet ITV/videoovervåking, brannsentraler, brannvarsling og innbruddsalarm. 

Brannforebyggende elkontroll

Sertifisert for brannforebyggende elkontroll for næring og landbruk.

Porttelefon - Callinganlegg

Installasjon av porttelefon og callinganlegg.

Skipsinstallasjon

Service og nyinstallasjon i skip. Maritim elektronikk.

StartBANK-kvalifisert

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). StartBANK driftes av Achilles Systems AS, på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Trådløst smarthus

I et  smarthus kommuniserer alle elektriske produkter trådløst med hverandre.

Aktuelt